gototopgototop
eFlyer.RO - TERMENI ?I CONDI?II

eFlyer.RO eFlyer.RO ofer? un serviciu gratuit de publicare WEB. Acest serviciu este oferit ca atare, far? garan?ie sau obliga?ie.
eFlyer.RO eFlyer.RO accept? spre publicare oferte din partea persoanelor private, firmelor sau organiza?iilor atta vreme ct aceste oferte reprezint? produse sau servicii ce apar?in acestora.
eFlyer.RO Nu sunt acceptate spre publicare oferte ale ter?ilor.
Spre exemplu, dac? sunte?i o agen?ie imobiliar? nu pute?i prezenta oferte ale clien?ilor dvs, ci numai serviciile pe care compania dvs le ofer?.

eFlyer.RO eFlyer.RO respinge orice material ofensator incluznd ?i nelimitndu-se la materiale cu caracter rasist, xenofob, sexual.
eFlyer.RO eFlyer.RO poate respinge far? notificare prealabil? orice ofert? ce incalc? prevederile prezentate in aceast? pagin?.

INREGISTRARE ?I PUBLICARE

eFlyer.RO eFlyer.RO nu colecteaz? ?i nu proceseaz? date cu caracter personal, cum ar fi date de identificare (CNP, serie CI) sau car?i de credit.
eFlyer.RO Toate datele introduse in procesul de nregistrare sau publicare trebuie s? fie valide, de natur? public? ?i s? aib? acordul ofertantului, dac? acesta nu le-a f?cut publice deja prin alte mijloace de comunicare.
eFlyer.RO Un utilizator de Internet trebuie s? fie con?tient c? datele publicate pe Internet pot deveni publice pentru totdeauna.
eFlyer.RO Orice utilizator nregistrat poate publica un num?r nelimitat de oferte atta vreme c?t acestea sunt diferite.
eFlyer.RO Pentru a republica o ofert? este necesar ca oferta inti?iala sa fie retras? de la publicare de c?tre utilizator.
eFlyer.RO
Publicarea aceleia?i oferte de mai multe ori, dar cu titluri diferite nu este acceptat? ?i poate conduce la suspendarea, iar n cazuri repetate nchiderea contului utilizatorului ?i suspendarea tuturor ofertelor publicate de acesta.
eFlyer.RO Este responsabilitatea utilizatorului s? dezactiveze o ofert? atunci cnd aceasta nu mai este de actualitate n privin?a con?inutului sau a datelor de contact.
eFlyer.RO Orice ofert? dezactivat? de c?tre utilizator va putea fi reactivat? numai la cererea expres? c?tre eFlyer.RO.
eFlyer.RO eFlyer.RO nu va dezactiva nici o ofert? ct? vreme vreme nu se constat? nc?lcarea termenilor ?i condi?iilor de utilizare.
eFlyer.RO Nu exist? nici o obliga?ie din partea eFlyer.RO de a activa o ofert? ntr-un anume timp. Intervalul de timp de la publicarea ofertei de c?tre utilizator pn? la activarea acesteia depinde de num?rul de solicit?ri precum ?i de alte condi?ii tehnice.

CON?INUT

eFlyer.RO
Intregul con?inut publicat pe eFlyer.RO este verificat de echipa de editori web, dar responsabiliatea privind conformitatea ofertelor apar?ine in exclusivitate ofertan?ilor.
eFlyer.RO Nu sunt acceptate spre publicare oferte nenso?ite de o imagine.
eFlyer.RO Utlizatorii sunt ruga?i s? publice imagini de o bun? calitate, cu o l??ime de 625 px ?i o n?l?ime maxim? de 2400 px.
eFlyer.RO Utilizatorii accept? c? in procesul de publicare imaginile mai mari sau mai mici de dimensiunile prezentate mai sus vor fi redimensionate la o la?ime de 625 px ?i o nal?ime maxim? de 2400 px.
eFlyer.RO Utilizatorii accept? c? in procesul de editare automat? a fotografiei asupra acesteia se va aplica un logo eFlyer.RO.
eFlyer.RO Utilizatorii confirm? c? imaginiile le apar?in sau c? nu sunt protejate de drepturi de autor.
eFlyer.RO eFlyer.RO poate respinge far? notificare publicarea unei oferte atunci cnd calitatea imaginii ofertei nu este corespunz?toare.

ASISTEN??

eFlyer.RO
Serviciul de asisten?? include ?i nu este limitat la:
- Procesare imagini (scanare, redimensionare, prelucrare culoare - contrast)
- Optimizare text ofert?
- Traducere text ofert? in englez?.


eFlyer.RO Serviciul de asisten?? nu este gratuit. Serviciul este oferit de c?tre un EDITOR ACREDITAT.
eFlyer.RO EDITORII ACREDITA?I sunt persoane ce reprezint? S.C. 7 Art Film S.R.L., administrator al site-ului web www.eflyer.ro (eFlyer.RO).
eFlyer.RO EDITORUL ACREDITAT v? va oferi serviciile sale conform pre?urilor publicate de eFlyer.RO ?i are obliga?ia de a v? oferi factur?. Plata se face c?tre EDITORUL ACREDITAT.
eFlyer.RO Pute?i notifica oricnd eFlyer.RO dac? nu sunte?i mul?umit de serviciile sau atitudinea unui EDITOR, dar eFlyer.RO nu este responsabil pentru acesta.

INCHIDEREA CONTULUI DE UTILIZATOR

eFlyer.RO Utilizatorul eFlyer.RO poate solicita in orice moment nchiderea contului s?u pe baza unei notific?ri trimis? prin email la eflyer.ro(at)gmail.com.
eFlyer.RO eFlyer.RO poate suspenda sau nchide un cont de utilizator pentru violarea termenilor ?i condi?iilor f?r? o notificare prealabil?.
eFlyer.RO Utilizatorii al c?ror cont a fost suspendat sau nchis pot solicita informa?ii prin email la eflyer.ro(at)gmail.com.

DISPOZI?II FINALE

eFlyer.RO
eFlyer.RO poate suspenda sau nceta serviciul gratuit de publicare WEB n orice moment, f?r? o notificare prealabil?.
eFlyer.RO Termenii ?i condi?iile de utilizare prezentate mai sus se pot modifica n orice moment, f?r? o notificare prealabil?.

 

Publicitate